طراحی سایت چقدر زمان لازم دارد ؟

  • blankتوسط
  • ۴ بازدید
  • دیدگاه غیر فعال شده است

این مورد بستگی به میزان اطلاعات پایه و درخواست های شما دارد ، اما بطور معمول بین 3 الی 5 هفته برای طراحی سایت فروشگاهی و برای سایت های شخصی، شرکتی/تجاری و مشاغل بین 2 الی 4 هفته زمان لازم دارد.